Zapoznaj sie z naszymi realizacjami związanymi z rynkiem budownictwa przemysłowego.

zobacz więcej ->

Zobacz nasze dotychczasowe realizacje na rynku budownictwa ogónego.

zobacz więcej ->
 • Doradztwo
 • Projektowanie sieci elektrycznych
 • Specjalistyczne prace elektromontażowe
zobacz więcej ->

Usługi:

Doradztwo w zakresie zastosowań urządzeń elektrycznych i ich eksploatacji

Projektowanie w pełnym zakresie instalacji i sieci elektroenergetycznych

Sporządzanie instrukcji ruchu urządzeń elektroenergetycznych (stacje transformatorowe, rozdzielnie elektroenergetyczne)

Specjalistyczne prace elektryczne instalacyjne w zakresie:

 • Sieci kablowe i linie napowietrzne nn 0,4kV i SN 15 kV;
 • Stacje transformatorowo - rozdzielcze 15/0,4kV- dostawa, montaż, rozruch i eksploatacja;
 • Złącza kablowe wolnostojące SN 15kV- dostawa, montaż i uruchomienie;
 • Instalacje oświetleniowe, siły, sterowania i automatyki przemysłowej;
 • Instalacje odgromowe i uziemiające;
 • Instalacje napięcia gwarantowanego (UPS i agregaty prądotwórcze);
 • Montaż przemysłowych agregatów prądotwórczych dużej mocy wraz z ich dostawą i uruchomieniem;
 • Modernizacja istniejących rozdzielnic SN 15kV i nn 0,4kV;
 • Modernizacja układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej po stronie 15kV i 0,4kV;
 • Prace związane z kompensacją mocy biernej (kompensacja harmonicznych napięciowych i prądowych) – dobór, dostawa, montaż i rozruch urządzeń kompensacyjnych
 • Pomiary okresowe i powykonawcze urządzeń i instalacji elektrycznych;
 • Prace konserwacyjne;
 • Dostawa urządzeń elektroenergetycznych (rozdzielnie SN 15kV w izolacji powietrznej i SF6, rozdzielnie nn 0,4kV, transformatory energetyczne mocy olejowe i suche, liczniki energii elektrycznej Landis&Gyr, zegary frankfurckie, przekładniki prądowe i napięciowe itp.)

Wynajem kontenerowych stacji transformatorowo-rozdzielczych 15/0,4kV


Wróć na początek ->