Zapoznaj sie z naszymi realizacjami związanymi z rynkiem budownictwa przemysłowego.

zobacz więcej ->

Zobacz nasze dotychczasowe realizacje na rynku budownictwa ogónego.

zobacz więcej ->
  • Doradztwo
  • Projektowanie sieci elektrycznych
  • Specjalistyczne prace elektromontażowe
zobacz więcej ->

Zakład produkcyjny - SWEDWOOD Poland LTD, Resko


Budowa: Zakład produkcyjny - SWEDWOOD Poland LTD, Oddział w Resku; Resko ul. Żeromskiego 44

Inwestor: SWEDWOOD Poland LTD-Grupa IKEA, Oddział w Resku               

Termin realizacji: 2005-2006;2009


Zakres prac:
Projekt techniczny-wykonawczy; wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej wraz z rozdzielniami 0,4kV w nowej hali fabrycznej obróbki drewna; wyposażenie stacji transformatorowej 2-komorowej z jednostkami transformatorowymi suchymi 2x 1250kVA w rozdzielnie SN 15kV ( produkcji UESA ) w izolacji powietrznej z wyłącznikami i automatyka zabezpieczającą oraz rozdzielnicą NN w izolacji powietrznej 2-segmentową o prądzie 2500A ze sprzęgłem i zdalną analizą parametrów sieci; rozbudowa rozdzielnicy SN w izolacji powietrznej w istniejącej stacji transformatorowej wraz z powiązaniami kablowymi z istniejącą siecią i stacjami; dobór i montaż baterii kondensatorowych o mocy 430 kVAr; budowa nowych linii kablowych SN 15kV wyposażenie stacji transformatorowej 15/0,4kV w rozdzielnie SN 15kV i nn 0,4kV ( produkcji UESA ) oraz jednostkę transformatorową 1000 kVA zasilającą „pelet”; wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia elektryczne znajdujące się w obiekcie produkcji „peletu”; modernizacja hali nr.1 obróbki drewna, wymiana linii produkcyjnej, montaż nowych rozdzielni 0,4kV; modernizacja hali nr.2 obróbki drewna, wymiana linii produkcyjnej, montaż nowych rozdzielni 0,4kV; montaż agregatu prądotwórczego (produkcji CUMMINS) zasilania rezerwowego kotłowni i hydroforni stały nadzór konserwacyjny urządzeń energetycznych


Wstecz