Zapoznaj sie z naszymi realizacjami związanymi z rynkiem budownictwa przemysłowego.

zobacz więcej ->

Zobacz nasze dotychczasowe realizacje na rynku budownictwa ogónego.

zobacz więcej ->
  • Doradztwo
  • Projektowanie sieci elektrycznych
  • Specjalistyczne prace elektromontażowe
zobacz więcej ->

Zakład produkcyjny - SWEDWOOD Poland LTD, Chociwel


Budowa: Zakład produkcyjny - SWEDWOOD Poland LTD, Oddział w Chociwlu;

Inwestor: SWEDWOOD Poland LTD-Grupa IKEA, Oddział w Chociwlu               

Termin realizacji: 2000, 2004-2005


Zakres prac:
Projekt techniczno-wykonawczy; Przebudowa stacji transformatorowej głównej Sn 15/0,4kV – wymiana rozdzielnic 15kV na rozdzielnice SN 24kV w izolacji powietrznej tupu EA prod. UESA-Niemcy; Montaż układu pomiarowo-rozliczeniowego energii; Linia kablowa SN 15kV; Dostawa, montaż i uruchomienie stacji transformatorowej 15/0,4kV KS 19-28 prod. UESA-Niemcy z jednostką transformatorową (1x800kVA); Kompleksowa kompensacja mocy biernej wraz z likwidacją harmonicznych napięciowych i prądowych; Wykonanie kablowej sieci rozdzielczej 0,4kV na terenie zakładu z montażem węzłów kablowych; Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej na hali przerobu desek; Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej wraz ze sterowaniem suszarni komorowych (12 komór); Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej kotłowni zakładu; stały nadzór konserwacyjny urządzeń energetycznych


Wstecz