Zapoznaj sie z naszymi realizacjami związanymi z rynkiem budownictwa przemysłowego.

zobacz więcej ->

Zobacz nasze dotychczasowe realizacje na rynku budownictwa ogónego.

zobacz więcej ->
  • Doradztwo
  • Projektowanie sieci elektrycznych
  • Specjalistyczne prace elektromontażowe
zobacz więcej ->

Zakład produkcyjny - SWEDWOOD Poland LTD, Stepnica


Budowa: Zakład produkcyjny - SWEDWOOD Poland LTD, Oddział w Stepnicy;

Inwestor: SWEDWOOD Poland LTD-Grupa IKEA, Oddział w Stepnicy               

Termin realizacji: 2000-2009


Zakres prac:
Projekty techniczne –wykonawcze; Budowa sieci energetycznej zewnętrznej 0,4kV na terenie zakładu; Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej w suszarniach komorowych (12 komór); Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej w kotłowniach; Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej w hali przerobu drewna-produkcja płyt (IVAR) wraz z podłączeniem maszyn; Przebudowa linii napowietrznej SN zasilającej i montaż stacji transformatorowej słupowej; Montaż, wyposażenie ( rozdzielnie SN i NN prod. UESA ) i uruchomienie stacji wolnostojącej 15/0,4kV z jednostkami transformatorowymi (2x1000kVA) ; Modernizacja instalacji elektrycznej w hali produkcyjnej nr.1, nr.2, nr.3; Kompensacja mocy biernej zakładu; stały nadzór konserwacyjny urządzeń energetycznych


Wstecz